کرم گیاهی قیروطی سلق

بازدید : 3527قیمت: 15,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای درمان لک ، کک ، مک و آثار باقی مانده از جوش صورت کاربرد دارد.
اجزاء فراورده : بتا و لگاریساموارد مصرف :

برای درمان لک ، کک ، مک و آثار باقی مانده از جوش صورت کاربرد دارد.

اجزاء فراورده : بتا و لگاریسا

شماره پروانه بهره برداری: 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0577-95-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط