گرانول گیاهی ضد برص و بهق

بازدید : 3167قیمت: 12,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای انواع پیسی ( برص یا وتیلیگو ) که به صورت لکه های سفید و انواع بهق که به صورت لکه های پهن و گسترده و
قهوه ای ظاهر میشوند مفید می باشد
اجزاء فراورده :
کوپرسوس سیمپرویر کاشیا انگوستیفولیا آلیوم آمپلوپراسیوم تراکیس پرمیوم کوپتیکوم کوکوریبیتا اسئا نیژلا ساتیواموارد مصرف :

برای انواع پیسی ( برص یا وتیلیگو ) که به صورت لکه های سفید و انواع بهق که به صورت لکه های پهن و گسترده و

قهوه ای ظاهر میشوند مفید می باشد

اجزاء فراورده :

کوپرسوس سیمپرویر کاشیا انگوستیفولیا آلیوم آمپلوپراسیوم تراکیس پرمیوم کوپتیکوم کوکوریبیتا اسئا نیژلا ساتیوا

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0255-93-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط