گرانول گیاهی تمتم( دی آی قدیم )

بازدید : 2757قیمت: 7,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای رفع اسهال شدید خونی عفونی و اسهال ناشی از سموم توصیه می شود.
اجزاء فراورده :
منتاپولگیوم آشیلامیلئفولیوم.موارد مصرف :

برای رفع اسهال شدید خونی عفونی و اسهال ناشی از سموم توصیه می شود.

اجزاء فراورده :

منتاپولگیوم آشیلامیلئفولیوم.

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 525-95-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط