قرص گیاهی اهلیلج ( آنتی هارتبرن قدیم )

بازدید : 3243قیمت: 11,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای کسانی که به علل مختلفی اعم از اختلالات مزاجی خلطی حساسیت های شدید اختلالات عصبی شدید سوء هاضمه
اختلالات کبدی که نهایتا منجر به ترشح زیاد اسید شده و همراه با سوزش سر دل می باشد توصیه می گردد.
اجزاء فراورده :
کوری یاندروم ساتی ووم لینالیتیگوسموارد مصرف :

برای کسانی که به علل مختلفی اعم از اختلالات مزاجی خلطی حساسیت های شدید اختلالات عصبی شدید سوء هاضمه

اختلالات کبدی که نهایتا منجر به ترشح زیاد اسید شده و همراه با سوزش سر دل می باشد توصیه می گردد.

اجزاء فراورده :

کوری یاندروم ساتی ووم لینالیتیگوس

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0254-93-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط