قرص گیاهی ورد صغیر ( اولسر قدیم )

بازدید : 5735قیمت: 11,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای اولسر پیتیک ( زخم معده ) وگاستریت ( ورم معده ) هیاتال هرنی توصیه می گردد
اجزاء فراورده :
گلیسریزا گلبرا والریانا آفیسینالیس فرورا آسا فوئتیداموارد مصرف :

برای اولسر پیتیک ( زخم معده ) وگاستریت ( ورم معده ) هیاتال هرنی توصیه می گردد

اجزاء فراورده :

گلیسریزا گلبرا والریانا آفیسینالیس فرورا آسا فوئتیدا

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0512-95-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط