گرانول گیاهی مورت ( ای اچ قدیم )

بازدید : 4372قیمت: 8,500 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای کنترل و جلوگیری از خونریزی های بیش از حد در زنان توصیه می گردد.
اجزاء فراورده :
میرتوس کومونیسموارد مصرف :

برای کنترل و جلوگیری از خونریزی های بیش از حد در زنان توصیه می گردد.

اجزاء فراورده :

میرتوس کومونیس

شماراه پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0511-95-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط