قرص گیاهی مسهل ( لاگزاتیو قدیم )

بازدید : 5144قیمت: 11,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
جهت دفع اخلاط سوخته و اخلاط بلغم سودا و صفرا فاسد و یا خام توصیه میشود.
اجزاء فراورده :
کاشیا انگوستی فولیا رزاداماسناموارد مصرف :

جهت دفع اخلاط سوخته و اخلاط بلغم سودا و صفرا فاسد و یا خام توصیه میشود.

اجزاء فراورده :

کاشیا انگوستی فولیا رزاداماسنا

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 073-91-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط