گرانول گیاهی لوف ( تقویت تخمدان قدیم )

بازدید : 5274قیمت: 15,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
باز کننده حیض تقویت تخمدان افزایش استعداد باروری
اجزائ فراورده :
لوفا آئگیپتیاسهموارد مصرف :

باز کننده حیض تقویت تخمدان افزایش استعداد باروری

اجزائ فراورده :

لوفا آئگیپتیاسه.

شماه پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 075-91-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط