قرص گیاهی کرفس ( فلاتولنس قدیم )

بازدید : 4475قیمت: 11,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
جهت تقویت معده و دفع بادهای آن و ضد نفخ معده
اجزاء فراورده :
آپیوم گراولنس تراکیس پرموم کوپتیکومموارد مصرف :

جهت تقویت معده و دفع بادهای آن و ضد نفخ معده

اجزاء فراورده :

آپیوم گراولنس تراکیس پرموم کوپتیکوم

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0524-95-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط