گرانول گیاهی ضد شوره سر

بازدید : 2934قیمت: 9,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای شوره سر توصیه می گردد.

اجزاء فراورده :
کیسر آریه تینوم مالواسیلوس تریسموارد مصرف :

برای شوره سر توصیه می گردد.

 

اجزاء فراورده :

کیسر آریه تینوم مالواسیلوس تریس

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0227-92-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط