پماد گیاهی ضد شقاق مقعد

بازدید : 3419قیمت: 7,500 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
در درمان شقاق مقعد مفید است.
اجزاء فراورده :
چیر آنتوس چییری پدالیاسئاسساماسئا فرورا آساموارد مصرف :

در درمان شقاق مقعد مفید است.

اجزاء فراورده :

چیر آنتوس چییری پدالیاسئاسساماسئا فرورا آسا

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0253-93-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط