قرص گیاهی ضد سرماخوردگی ( اکسپکتورانت قدیم )

بازدید : 3749قیمت: 11,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای انوع سرماخوردگی از بین بردن کلیه علائم ذات الریه سرفه های مزمن برونشیت آسم آمفیرم مفید می باشد.

اجزاء فراورده :
لاواندولا آفیسنالیس کوری آندروم ساتیوم اوریگانوم ماژورانا پیستاشیا لنتیکوس ترمینالیا چیبولا بوس ولیا فریراناموارد مصرف :

برای انوع سرماخوردگی از بین بردن کلیه علائم ذات الریه سرفه های مزمن برونشیت آسم آمفیرم مفید می باشد.

 

اجزاء فراورده :

لاواندولا آفیسنالیس کوری آندروم ساتیوم اوریگانوم ماژورانا پیستاشیا لنتیکوس ترمینالیا چیبولا بوس ولیا فریرانا

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0278-93-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط