قرص گیاهی ضد سرفه ( سعال قدیم )

بازدید : 3346قیمت: 11,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
پاکسازی ریه و سینه و دفع اخلاط سینه – ضد سرفه
اجزاء فراورده :
ماروبیوم ولگارموارد مصرف :

پاکسازی ریه و سینه و دفع اخلاط سینه – ضد سرفه

اجزاء فراورده :

ماروبیوم ولگار

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 072-91-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط