گرانول گیاهی ضد سر درد ( بخور گل سرخ قدیم )

بازدید : 2001قیمت: 8,500 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای درمان انواع سردردهای میگرنی سر درد عصبی سر درد ناشی از نور آفتاب و بی خوابی و سر دردهای گوارشی توصیه
می گردد.
اجزاء فراورده :
رزا داماسناموارد مصرف :

برای درمان انواع سردردهای میگرنی سر درد عصبی سر درد ناشی از نور آفتاب و بی خوابی و سر دردهای گوارشی توصیه

می گردد.

اجزاء فراورده :

رزا داماسنا

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0275-93-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط