روغن گیاهی ضد درد استخوان( ب – کمپلس قدیم )

بازدید : 3030قیمت: 9,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای انواع کمر دردها پا دردهای مزمن و انواع دردهای استخوانی مانند آرتروز ، آرتریت ، تغییرات فاصله استخوان ها و
دردهای عضلانی مانند اسپاسم های عضلانی کوبیدگی ها تروماهای عضلانی روماتیسم سختی مفاصل دیسک و سیاتیک
توصیه می گردد.
اجزاء فراورده :
آنتوم گراولنس پدالیاسئاسساماسئاموارد مصرف :

برای انواع کمر دردها پا دردهای مزمن و انواع دردهای استخوانی مانند آرتروز ، آرتریت ، تغییرات فاصله استخوان ها و

دردهای عضلانی مانند اسپاسم های عضلانی کوبیدگی ها تروماهای عضلانی روماتیسم سختی مفاصل دیسک و سیاتیک

توصیه می گردد.

اجزاء فراورده :

آنتوم گراولنس پدالیاسئاسساماسئا

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0258-93-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط