قرص گیاهی ضد اضطراب و تشویش ( آنتی انگزایت قدیم ):

بازدید : 4710قیمت: 11,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای اضطراب دلهره استرس دلشورههای ناگهانی و بسیار شدید طپش قلب ناشی از اضطراب مفید می باشد.
اجزاء فراورده :
آدیانتوم کاپیلوس ونریسموارد مصرف :

برای اضطراب دلهره استرس دلشورههای ناگهانی و بسیار شدید طپش قلب ناشی از اضطراب مفید می باشد.

اجزاء فراورده :

آدیانتوم کاپیلوس ونریس

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0223-92-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط