قرص گیاهی رطبه ( فتینگ قدیم )

بازدید : 7700قیمت: 15,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای انواع کم خونی ها اعم از تالاسمی مینور فقر آهن کم خونی ژنتیکی و یا کم خونی معمولی استفاده می شود. از این
قرص می توان برای سایر کمبودهای بدن اعم از کالری ویتامین املاح پروتئین استفاده نمود.
اجزاء فراورده :
اسپیناشا اولئر اسئا دایوئیکا یورتیکا تری گونلا فوئنوم گراکومموارد مصرف :

برای انواع کم خونی ها اعم از تالاسمی مینور فقر آهن کم خونی ژنتیکی و یا کم خونی معمولی استفاده می شود. از این

قرص می توان برای سایر کمبودهای بدن اعم از کالری ویتامین املاح پروتئین استفاده نمود.

اجزاء فراورده :

اسپیناشا اولئر اسئا دایوئیکا یورتیکا تری گونلا فوئنوم گراکوم

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89.

مجوز ساخت : 0526-95-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط