قرص گیاهی خولنجان ( وارمر قدیم )

بازدید : 5406قیمت: 11,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای کسانی که کسالت داشته و به علت غلبه ی مزاج سرد از دهان و نافذ بدن آبریزش دارند افرادی که دارای غلبه بلغم و
سردی هستند و دردهای سیاتیکی روماتیسمی استخوانی مزمن در بدن دارند و به طور کلی می توان در تمامی دردهای
عصبی عضلانی استخوانی مزمن در بدن دارند و به طور کلی می توان در تمامی دردهای عصبی عضلانی استخوانی از این
دارو استفاده نمود.
اجزاء فراورده :
میریستیکا فراگرانس کاپسیکوم آننویومموارد مصرف :

برای کسانی که کسالت داشته و به علت غلبه ی مزاج سرد از دهان و نافذ بدن آبریزش دارند افرادی که دارای غلبه بلغم و

سردی هستند و دردهای سیاتیکی روماتیسمی استخوانی مزمن در بدن دارند و به طور کلی می توان در تمامی دردهای

عصبی عضلانی استخوانی مزمن در بدن دارند و به طور کلی می توان در تمامی دردهای عصبی عضلانی استخوانی از این

دارو استفاده نمود.

اجزاء فراورده :

میریستیکا فراگرانس کاپسیکوم آننویوم

 

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 0523-95-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط