گرانول گیاهی حلبه ( عفونت زنان شستشو قدیم ) استعمال خارجی

بازدید : 3551قیمت: 12,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
برای عفونت های زنانه خارش سوزش قطره قطره ادرارکردن ترشحات عفونی و کوئیت ( نزدیکی دردناک ) شقاق و بواسیر توصیه می گردد
اجزاء فراورده :
رزمارینوس آفیسینالیس اکیموم باسیلیکوم آلوئه وراموارد مصرف :

برای عفونت های زنانه خارش سوزش قطره قطره ادرارکردن  ترشحات عفونی و کوئیت ( نزدیکی دردناک ) شقاق و بواسیر توصیه می گردد

اجزاء فراورده :

رزمارینوس آفیسینالیس اکیموم باسیلیکوم آلوئه ورا

شماره پروانه بهره برداری : 6/0319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط