گرانول گیاهی تقویت باء ( آنتی ایمپوتنسی قدیم )

بازدید : 3137قیمت: 22,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف :
تقویت نیروی جنسی مردان – افزایش میل جنسی افزایش قدرت نعوظ افزایش میزان اسپرم
اجزاء فراورده :
فراکسینیوم اکسلسیورموارد مصرف :

تقویت نیروی جنسی مردان – افزایش میل جنسی افزایش قدرت نعوظ افزایش میزان اسپرم

اجزاء فراورده :

فراکسینیوم اکسلسیور

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه تاسیس : 226-89

مجوز ساخت : 082-91-س

سازمان غذا و  دارو

محصولات مرتبط