پماد گیاهی ضد بواسیر ( هموروئید قدیم )

بازدید : 2826قیمت: 9,000 تومان

دسته بندی : محصولات گیاهی

موارد مصرف:
در درمان بواسیر ( هموروئید ) مفید است.
اجزا فراورده :
ماتریکاریا کامومیلا پدالیاسئاسساماسئاموارد مصرف:

در درمان بواسیر ( هموروئید ) مفید است.

اجزا فراورده :

ماتریکاریا  کامومیلا پدالیاسئاسساماسئا

شماره پروانه بهره برداری : 6/10319

شماره پروانه ساخت : 226-89

مجوز ساخت : 0277-93-س

سازمان غذا و دارو

محصولات مرتبط